Diensten

Het beheer van uw Dynamics AX applicatie is bij ons in goede handen. Of het nu gaat om het performant maken van uw applicatie gaat of puur om stabiliteit, veel bedrijven hebben inmiddels kennis gemaakt met onze doelgerichte performance scans. Dit heeft geresulteerd in een grote mate van stabiliteit en in verbetering van de performance van de applicatie.

Wij zijn gedreven door passie en ons streven naar perfectie. Ons doel is om zeer tevreden Dynamics AX gebruikers te krijgen, ongeacht  de toepassing en het doel van uw Dynamics AX applicatie.

Wij zijn uw Nederlandse Dynamics AX beheer partner met internationale ervaring. Onze kennis en visie over beheer is zeker afgestemd op huidige en toekomstige eisen. Deze visie is niet in een dag ontstaan, daar zijn drie decennia aan ervaring aan vooraf gegaan.

Nederlanders zijn wel een beetje eigenwijs krijg ik soms te horen, zij dragen houten schoenen, kweken kleurrijke bloemen en zijn goed in het bouwen van zowel dijken als molens. Dat kan een mooie eigenschap zijn, Anthony Fokker, Frits Philips en Cornelis Lely waren allen vermaard om hun eigenwijsheid. Inmiddels hebben zij geschiedenis geschreven als grote denkers, pioniers en bekwame ingenieurs.

Performance & stabiliteit

Beheer

  • het applicatie beheer is bij ons in goede handen, wij voorzien in vrijwel alle vormen van dienstverlening. Ook 24/7 dienstverlening is ons niet vreemd, deze service bieden wij tenslotte al jaren. Bij ons geen telefooncentrale in een exotische ver land, u krijgt waarschijnlijk met mijzelf te maken of anders met een ervaren multi disciplinaire consultant die de verstoring gaat oplossen.
  • wij nemen applicatiebeheer zeer serieus, het breed en zorgvuldig uitvoeren van beheer zal zich direct uiten in een  stabiele en performante productie omgeving. Beheer is voor ons iets heel anders dan incidentmanagement. Wij sturen er direct op aan om incidenten/produktieverstoringen te voorkomen.
  • ieder bedrijf is ander en heeft zijn eigen identiteit en stijl,  dat is weer goed te herkennen in de configuratie van de Dynamics AX applicatie. Qua configuratie en gebruik zal deze vrijwel altijd uniek zijn, wij zijn van mening dat daar een op uw bedrijf afgestemd beheer bij hoort. Als uw bedrijf een Aston Martin, zou u dan voor het onderhoud bij het grootste dealernetwerk (Volkswagen) gaan, of kiest u dan voor een specialist?
  • In de meest ideale situatie kunt u zelf met eigen medewerkers een flink deel van de beheertaken uitvoeren, door wisselingen in personeel, verhuizingen en andere externe factor lukt dit soms gewoon niet. Wij selecteren en begeleiden het hele opleidingstraject tot het moment dat de beheertaken zelfstandig uitgevoerd kunnen worden.

Outsourcing

Het kan zijn dat uw organisatie niet de voldoende kennis of capaciteit heeft om het beheer zelfstandig uit te kunnen voeren. Dit kunt u, eventueel tijdelijk, bij ons onderbrengen, wij zijn daar tenslotte in gespecialiseerd.

Outsourcing bij een externe beheer partner

Het kan zijn dat uw bedrijf de voorkeur heeft om beheer bij een andere partner onder te brengen.
Wij helpen u graag in de voorselectie en stemmen af wat de spelregels en protocollen voor uw specifieke productie omgeving zijn. Wij valideren daarnaast of de kwaliteit van de aangeboden service op het gewenste en afgesproken niveau is.

Door ons, afgestemd op uw situatie

AXbeheer bied verschillende op uw organisatie afgestemde service niveaus. Ook 24/7 beheer is ons niet vreemd, in de Benelux leveren wij deze service immers al jaren. Bij produktieverstoringen wordt u ter woord gestaan door een deskundige beheerder die uw organisatie kent en de situatie ook meteen kan beoordelen.

Maatwerk en wijzigingen

Maatwerk, uw wensen op dat gebied zijn bij ons in goede handen. Samen met u wordt bekeken wat de wensen zijn en hoe deze op een efficiƫnte wijze kunnen worden gerealiseerd. Door in de beginfase samen goed naar de wensen te kijken wordt de kans op teleurstelling achteraf geminimaliseerd.

Fixed price
als het detail niveau van het Functionele ontwerp en ook de planning het toelaten kunnen wij een project aannemen op deze basis. U krijgt een vaste prijs en een vaste opleverdatum! Daarnaast krijgt u bij ons ook garantie op het maatwerk. Indien er na in produktie name na verloop van tijd toch nog een fout in de opgeleverde code wordt gevonden dan zal die door ons worden opgelost.